Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
229 postów 1776 komentarzy

Blog rysunkowy oszołoma

koolart - Teksty i rysunki z przewagą rysunków z tekstem. Do wolnego propagowania w internecie.

ROSJA IMPERIUM ZŁA ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Imperium zła to nazwa, którą określał Reagan ZSRR. Czy obecna Rosja to spadkobierczyni "imperium zła", czy może nie jest jedynym imperium z takim przymiotnikiem, a może owo imperium znajduje się zupełnie gdzie indziej?

Padają tu na NE oskarżenia wobec Rosji ( - posowieckiej przecież) o całe zło świata, o całe zepsucie i upadek w Polsce, w Europie i na całej kuli ziemskiej. Zagorzali tropiciele we wszystkim co ma miejsce na scenie politycznej i w gospodarce widzą wpływy KGB, GRU i innych razwiedek ze wschodu. Myślę, że zarzuty te są albo mocno przesadzone z powodu dawnych urazów i zaszłości albo są stałą, propagandową manipulacją mającą na celu podtrzymywanie wrogości w Polakach do wschodniego sąsiada. Jeśli nawet mylę się w ocenie nie znajdując źródła wszelkiego zła na świecie w putinowskiej, postsowieckiej Rosji, to przecież trzeba wziąć pod uwagę także istnienie innej możliwości. Kto zna ksiązki Sławomira Kozaka analizujące atak na bliźniacze wieże WTC 9.11 trafił z pewnością na opisy kompleksu wielkich, amerykańskich korporacji, ich powiązań z ciemnymi siłami zła bynajmniej nie wywodzącymi się z Rosji czy ZSRR. A jak to wygląda ze strony rosyjskiej, ze strony prawosławnej Rosji? Polecam bardzo ciekawy artykuł ze strony gazetawarszawska.com - T. Graczowa- 7 część z cyklu:: " Święta Ruś przeciwko Chazarii" . Warto zapoznać się z tym tekstem żeby uświadomić sobie, że świat nie jest jednobiegunowy a źródło zła - albo dobra (?) może znajdować się gdzie indziej.

Tutaj fragment a reszta czyli całość pod linkiem:

gazetawarszawska.com/2014/02/19/t-graczowa-swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-7/


"Chazarscy bankierzy przeciwko państwowości amerykańskiej

Wiele ludzi uważa, że kryzys dolara oraz kryzys USA to zjawiska mające wzajemny związek. Z uwagi na kryzys finansowy w USA oczekuje się masowych niepokojów. Możliwe, że w celu ich tłumie­nia, jak mówią eksperci, z naruszeniem prawa z 1878 r. obecnie w USA tworzone są tzw. siły błyskawicznego działania na teryto­rium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest to robione zgodnie z tymże samym prawem o gotowości do terroryzmu. Można upiec dwie pieczenie jednocześnie. Rząd ma się czym denerwować. Jak poinformowała „Washington Post”: „Amerykanie przestali kupować samochody, meble i przerzucili się na kupowanie broni palnej i amunicji”*. Zwiększył się wskaźnik sprzedaży sejfów (lu­dzie nie wierzą bankom). Firmy handlujące bronią w USA rozkwita­ją. Skupowane jest wszystko – od pistoletów do bardziej poważnych środków zabijania. „Ulica” burzy się przeciwko bankierom z Wall Street. Właśnie przy użyciu terminologii wojskowej w tej chwili jest opisywana w prasie ta opozycja wobec bankierów. Oto tylko jeden tytuł nagłówka: „Federalny System Rezerw to broń do walki z Wall Street, skierowana przeciwko USA”+. Wzrost nastrojów protestu to nie pojedyncze epizody w szczęśli­wej Ameryce. To rozprzestrzeniająca się tendencja, która może prze­rodzić się w dominujący nastrój rewolucyjny w społeczeństwie amerykańskim. Agresja w społeczeństwie będzie wzrastać na tle obostrzenia problemów socjalnych, wywołanych kryzysem finansowym. Wszak ten kryzys sam z siebie jest prowokacją, zorganizowaną przez bankierów. Zorganizowaną po co? Dla osiągnięcia ich celów, wiadomo jakich. Jednym z najważniejszych, który właśnie teraz jest tak istotny, jest zniszczenie narodowej tradycyjnej państwowości, w tym i amerykańskiej.
Webster Tarpley w swoim artykule w „Global Research” ( Web­ster G. Tarpley ,rEnd the Fed, End Wall Street Bankster Rule, End the Derivatives Depression”, December, 2008) pisze, że Federalny System Rezerw zadał wyniszczający cios gospodarce USA. W ciągu ostatnich 40 lat poziom życia uległ obniżeniu o 2/3, kraj przeobraził się w pomnik obłędu postindustrialnej ekonomiki usług, przedstawia­jący sobą krajobraz księżycowy. Żeby wrócić do zdrowych stosunków pieniężnych, należy odrodzić nowoczesną produkcję przemy­słową. Stabilną walutę zabezpiecza zdolność gospodarki narodowej do produkcji towarów istniejących fizycznie, które pozostały świat chce kupować. W istocie USA przeobraziły się w państwo pasożytnicze, które prowadzi wojny zbójeckie w stylu reketu. Przecież właśnie takim krajem była starożytna Chazaria. Też niczego nie produkowała i żyłą jak pasożyt tylko dzięki niekończącym się wojnom, grabieżom i przemocy. Ameryka, znalazłszy się pod władzą pokolenia Dana powtarza los geopolityczny starożytnej Chazarii. > Jak pisze Tarpley, tradycyjna gospodarka USA była całkiem inna niż obecna. Nie była monetarystyczna. W przeciwieństwie do mitologii monetarystycznej system amerykański nigdy nie miał nic; wspólnego z „wolnym handlem” i „wolnymi rynkami”. Na odwrót, ’ w swoich najlepszych czasach, był oparty na tradycjach protekcjoni­zmu, pragmatyzmu i dyryżyzmu, to znaczy regulacji państwowo-monopolistycznej. System amerykański historycznie oznaczał bank narodowy, taryfę protekcyjną, infrastrukturę narodową, finansowaną przez rząd federalny. Rozwój USA jako światowego mocarstwa przemysłowego był zagwarantowany przez taryfę protekcyjną i wa­lutę kontrolowaną. Potem przyszli bankierzy, stworzyli Federalny System Rezerw i rozpoczęło się niszczenie gospodarki. John Kennedy próbował zawrócić kraj ku zdrowej ekonomice, ale bankierzy przy pomocy CIA zabili go. Tarpley podkreśla, że obecna depresja w USA została spowodowana deregulacją monetarystyczną, to znaczy odejściem państwa od gospodarki. Monetaryzm oparty jest na tym, że ry­nek zawsze jest nieomylny, a rząd jest zawsze wrogiem. Podsta­wowe zasady monetarystyczne to mieszanina wybiegów Herberta Hoowera, Roberta Tafty (członka loży masońskiej „Czaszka i Ko­ści”), Barry Goldwatera, Ronalda Reagana oraz innych reakcyjnych republikanów. Współczesna doprowadzona do absurdu wersja monetaryzmu to doktryna Miltona Friedmana oraz jego finansowanej przez Rockefellera szkoły chicagowskiej. Jego wychowankowie w osobie Gajdara oraz innych, zwanych „chicagowskimi chłopcami”, wdrożyli demoralizującą wszystko zarazę monetarystyczną do gospodarki rosyjskiej. Za monetaryzmem opowiadają się wszyscy ci sami bankierzy chazarscy, którzy wykorzystują go bardzo skutecznie w walce przeciwko swojej głównej tarczy – państwowości narodowej, któ­rej podstawą jest gospodarka narodowa. Podjęli decyzję o jej prywa­tyzacji, a potem o jej niszczeniu, w ten sposób zniszczywszy pań­stwo. Tarpley poświadcza, że obecna Wielka Depresja w USA zo­stała wywołana również przez prywatyzację (duży ukłon dla Czubajsa, strach wspomnieć). Przykładem podobnej prywatyzacji jest spółka „Fannie Mae”, która doskonale prosperowała 30 lat jako struktura państwowa. Jednakże później została sprywatyzowana i nastąpiło otwarcie drzwi dla spekulanckich nadużyć, które obecnie stały się już wszystkim znane. Rynek ropy naftowej też jest deregulowany. Z tego takie spółki, jak „Goldman Sachs”, „Morgan Stan­ley” oraz inne podobne z Wall Street wyciągają maksymalne zyski przez fundusze spekulacyjne, wykorzystujące pochodne instrumenty finansowe i nastawione na uzyskanie maksymalnego zysku w do­wolnych warunkach. Na poziomie światowym niezbędne jest zlikwidowanie Międzynaro­dowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, które to w sposób ukierunkowany niszczą gospodarkę państw narodowych. Te dwie struktury odgrywają ważną rolę w planach finansowych bankierów chazarskich, wywierając presję na kraje Trzeciego Świata, zmuszając je do restrukturyzacji swojej gospodarki tak, żeby je pod­dać kontroli i uzależnić od struktur globalnych. W taki to sposób odbywa się proces oddawania przez państwa swojej suwerenności gospodarczej. Jednocześnie główną ofiarą tego jest naród. W zamian za udzielane kredyty od państwa żądają zgody na podwyższenie podatków i ograniczenie zasiłków. Webster Tarpley w swoim artykule „Tajny plan dyktatury świa­towej MFW”+ pisze, że istnieje poufny dokument strategiczny, który nie jest niczym innym, jak próbą narzucenia dyktatury MFW całej planecie, likwidując przy tym jakąkolwiek nadzieję na rekonwale­scencję gospodarczą, na modernizację krajów rozwijających się i jednoczesne zachowanie suwerenności narodowej. Zgodnie z tym planem, MFW będzie dyktował politykę ekonomiczną wszystkim państwom. Wiadomo, że zasady MFW to surowe ograniczenia, odejście państwa od ekonomiki, jego deregulacja, prywatyzacja, zmniejszenie zarobków, wolny handel, totalna walka konkurencyjna wszystkich przeciw wszystkim, deindustrializacja, a także zakaz wprowadzania dobrze zapowiadających się technologii. Jest to polityka skierowana na zniszczenie państw i przyduszenie ludzkości. Tarpley pisze, że prawdziwymi wrogami procesu ekonomicznego są bankierzy z Wall Street, finansiści-kombinatorzy i oligarchowie finansowi. Jeśli pozwala się im kontrolować rząd, wyniki mogą okazać się katastrofalne. Dlatego Tarpley jest przekonany, że trzeba „walczyć o to, by wyrwać rząd z rąk bankierów”. Należy znieść destrukcyjny i antynarodowy system monetarystyczny, upaństwowić , Federalny System Rezerw i przejść do tradycyjnego państwowego i społecznie ukierunkowanego modelu, opartego na pełnym zatrudnieniu poprzez odrodzenie produkcji przemysłowej. Produkcja oznacza infrastrukturę, przemysł przetwórczy, budownictwo, rolnictwo, transport i wszystko to, co związane z handlem rzeczywistymi arty­kułami materialnymi. I na odwrót, wolny rynek i monetaryzm, czym wszyscy tak się zachwycają, oznacza domy gry, narkotyki, prostytucję, spekulacje finansowe, pranie pieniędzy i różnorakie wadliwe zjawiska, które rodzą się w warunkach braku realnej gospodarki. Efekt tego jest jeden – całkowita degradacja moralna, zubożenie i wymieranie narodu oraz zniszczenie państwa. W USA praktycznie bez przerwy Agencja Informacji Międzynarodowej donosi o tragediach, powstałych w wyniku kryzysu sprowoko­wanego przez banki. Oto tylko niektóre z nich. W Kalifornii znaleziono we własnym domu martwą całą rodzinę siedmioosobową matka, ojciec i pięcioro dzieci (dwie pary bliźniaków oraz córka). Oboje rodzice pracowali w tej samej firmie, jednocześnie stracili pracę, więc postanowili i posunąć się do okropnego grzechu – do samobójstwa całej rodziny. Jeszcze nowinka z Fox news: 93-letniego staruszka znaleziono zamarzniętego we własnym domu w USA, ponieważ odłączono mu prąd z powodu nieuiszczenia opłaty. Młody człowiek zmarł, gdyż nie mógł z braku pieniędzy pójść do stomatologa. Ich demokracja to forma zniszczenia narodu i państwowości. Z jednej strony – skorumpowani politycy, nabijający kieszenie, i złodziej e-bankierzy, z drugiej – prości ludzie, którzy umierają, ponieważ zostali pozbawieni tego, co zabezpiecza naturalne prawo człowieka do życia – pracy, domu, pomocy medycznej, ogrzania. Według danych ekonomisty Michaela Hudsona, 1% ludności USA jest właścicielem 70% bogactwa tego kraju. Jest to w historii amerykańskiej bezprecedensowa eksplozja. Tajny plan Iluminatów skierowany jest na dalsze powiększenie tego wskaźnika. Ameryka idzie drogą samozniszczenia. Nowa drużyna Obamy, którego dojście do władzy sfinansował agent Rothschildów Soros, będzie kontynuowała ten kierunek."

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Aż dziwie się że taki mały odzew pod Pana artykułem. Temat jest niezwykle istotny, akurat tu, na Neonie to na Rosję plują tylko dyżurni wolacy i posłuchu nie mają, oni oczywiście do tekstu Graczowej nie sięgną, natomiast cały ten tekst jest bardzo wart uwagi. W odcinkach pojawia się on także na blogu Gajowego Maruchy i lekturę tego tekstu jak i innych na tym blogu polecam.
 • FANNIE MAE ...
  Ty człowieku nie masz ZIELONEGO POJĘCIA, o czym BREDZISZ !!!!!

  FANNIE MAE nigdy nie "prosperowało dobrze" !!!!

  To była od samego początku chora instytucja.

  Politycy, gdy stało się jasne, że ich kradzież wyjdzie na jaw, postanowili "ukryć straty" poprzez "prywatyzację", a konkretnie poprzez SEKURYTYZACJĘ kredytów w postaci tzw. "paczek", które kupowały banki.

  Prywatyzacja tych instytucji spowodowała, że nie był to oficjalnie dług państwa, a banki mogły to gówno kupować, bo miały gwarancję bezpieczeństwa. FED drukował, banki kupowały, państwo (podatnicy) - żyrowało.

  A to, co się potem stało, to była KONSEKWENCJA tego, że to GÓWNO zostały WYSRANE przez PAŃSTWOWYCH URZĘDNIKÓW !!!

  Konkretnie - tym gównem były kredyty udzielone amerykańskim Murzynom na kupno domów, w sytuacji, gdy wiedziano, że ich nie spłacą.

  Ale prawo ustanowione pod koniec lat 60-tych mówiło, że nieudzielenie kredytuy Murzynowi to DYSKRYMINACJA RASOWA. Po kilku procesach banki się uspokoiły, zarządały jedynie ubezpieczenia tego GÓWNA. I dostały je. Od URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH.

  JASNE !!!???

  A teraz więcej NIE KŁAM i nie pisz BZDUR ...
 • @Warlord 23:40:07
  a ja polecam ZACZĄĆ MYŚLEĆ ...
 • Imperium zła
  Film "Imperium zła" - masoneria i kto dzisiaj rządzi światem.
  Powinien go obejrzeć każdy szanujący się katolik i chrześcijanin.

  http://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo
 • @Warlord 23:40:07
  Ruch jak wiadomo zależy od umiejscowienia na stronie głównej :)...
  jest pewien problem: mnie nie zależy na topowym miejscu i wielkiej liczbie wejść - z jednej strony, z drugiej warto by było żeby do pewnych informacji mogło dotrzeć więcej osób.
  Artykuł nie jest mój, ja napisałem tylko tytuł i wprowadzenie chcąc spopularyzować tekst, na który natrafiłem w internecie. Cieszę się, że Gajowy Marucha także go propaguje.
  Pozdrawiam
 • @Ultima Thule 00:16:35
  Do kogo adresujesz UT swoje krzyki typu: "Ty człowieku nie masz ZIELONEGO POJĘCIA, o czym BREDZISZ !!!!!", do Graczowej czy Webstera Tarpley'a? Myślę, że nie przeczytają Twojego sprostowania w tym miejscu. Co do Fannie Mae masz dużo racji ale w powyższym, zacytowanym przeze mnie fragmencie artykułu to zagadnienie jest opisane skrótowo, nie jest zasadniczym tematem całości. Jest tam więcej opinii z którymi i ja się nie zgadzam co do roli państwa, ale nie zmniejsza to wszystko wartości cytowanego fragmentu jak i całego artykułu, który znajduje się pod linkiem (gazetawarszawska.com).
  Wobec czego ja też polecam myśleć! Myślmy wszyscy i bądźmy bardziej precyzyjni. Pozdrawiam.
 • @ewinia 00:36:05
  Dzięki za film. Postaram się zobaczyć. Pozdrawiam.
 • -------------
  http://www.youtube.com/watch?v=HhCYdlA-DxA
 • @e-misjonarz 12:28:52
  Robota wykonana. Good job jak by powiedział Jack Strong bohater polskich demokratów!!! Teraz możesz udać się do centrali wykonawczej po zarobioną za ten komentarz kaskę, Langley jak piszesz z "hameryki" a KC PiS lub redakcja gazetki żartobliwie zwanej "polską" jak piszesz z polin.

  Tylko zechciej jeszcze wyjaśnić co twoje rusofobiczne spluniecie jadem ma wspólnego z tym artykułem i tekstem?
 • SKUNDLONY NARÓD POLACY RUSZCIE DUPY
  Jak czytam to skomlenie skundlonego narodu że żydowskie MENDIA kłamią, że nas opluwają ,że żydostwo Polskę oplotło swoją pajęczyną całą gospodarkę,kulturę i politykę to zadaje sobie pytanie a ilu tych żydów w Polsce jest że nie możecie się im przeciwstawić ?Za sytuację w Polsce po 89 roku nie można obarczać wyłącznie samych Żydów .Bez udziału Polaków w zdradzie w Magdalence parafowanej przy tzw OKRĄGŁYM STOŁEM sami żydzi nie byli by w stanie dokonać tego geszeftu W tej haniebnej zdradzie Narodu brał udział również KK. To dlaczego nie piętnujecie w pierwszej kolejności Polaków ,którzy pomagali Żydom w sprzedawaniu Polski i interesu Narodu?Nie widziałem i nadal nie widzę masowych akcji pod redakcją gazety wyborczej na ul Czerskiej w Warszawie Czy w tym przedsiębiorstwie medialnym pracują naprawdę wyłącznie sami ŻYDZI?Nie ma tam Polaków ?Czy te ogłoszenia w gównianej to są ogłoszenia dawane przez samych Żydów?Jak przeglądam np nekrologi i ogłosznia o narodzinach dzieci to widzę tam przede wszystkim nazwiska polskie .To po co wspieracie żydowską gazetę Szechtera ?Po co wogóle kupujecie to żydowskie gówno które obsrywa Polaków i polskość ? Nie widzicie że sami działacie przeciwko własnym interesom ? Najłatwiej jest narzekać,biadolić ale trudniej jest coś zrobić Od lat podaję apel o zorganizowanie pikiety pod redakcja gównianej .Trzeba zaprotestować przeciwko atakom Szechtera na polski kościół,na polską kulturę, na polskość którą ta MENDA Żydowska opluwa i bezcześci I niech mnie jakiś żydowski SKURWYSYN PODA DO SĄDU Jak się chce być wolnym człowiekiem ,jak się chce żyć w wolnym kraju,jak się chce aby nasze dzieci i wnuki nie były parobkami żydowskimi TO NIE WYSTARCZY BIADOLIĆ TRZEBA RUSZYĆ DUPY Z PRZED KOMPUTERÓW To dlatego że mamy komputery,siedzimy wygodnie na fotelach i wyrażamy swoje oburzenie na żydowską niewolę Gdybyśmy ich nie mieli to tak jak robotnicy i młodzież w latach od 56 roku,protestowali byśmy pod siedzibami komitetów i budynków rządowych Wydaje nam się że pisząc i wyrażając swoje oburzenie ,spełniamy swój patriotyczny obowiązek wobec tych ,którzy za wolną Polskę oddawali swoje życie w powstaniach,w czasie wojen Pisząc na blogach internetowych,często pozakladanych przez naszych okupantów,powodujemy taką sytuacje że wrzód rośnie i boję się że kiedyś pęknie wojną POLSKO -POLSKA ,taką jaką światowe żydostwo wywołało na Ukrainie . Zastanówcie się dobrze państwo Polactwo( za ten zwrot Rafał Ziemkiewicz powinien dostać kopy w dupę, ogolić się go nie da bo chyba specjalnie strzyże się na łyso.Tak,opluwa was Ziemkiewicz, Majewski,Środa, Szczuka, Lis, Najsztub, Wojewódzki,Miecugow( dostał już po ryju), Alicja Cała, opluwa was żydowska wstrętna świnia Urban,opluwał papieża Polaka,i wielu wielu innych a WY co?UDAJECIE ŻE DESZCZE PADA Zamordowali nam księdza Jerzego Popiełuszkę a myśmy go nie pomścili Naród który nie jest w stanie zapewnić ochrony i życia swoich przywódców, a w razie ich likwidacji przez wroga,nie jest w stanie pomścić swoich bohaterów,TAKI NARÓD NIE JEST WART BYĆ NARODEM WOLNYM taki naród to Naród Niewolników Można więc stwierdzić że po 89 roku Polska która zadziwiła ŚWIAT, stała się NARODEM SKUNDLONYCH NIEWOLNIKÓW Ale czy tak ma już być ?Czy naprawdę tego chcemy?Myślę że nie ,myślę że Polacy czekają na znak od Boga, na cud Boży .A może Pan Bóg wysyłał nam już takie znaki a my nie potrafiliśmy ich odpowiednio odczytać?Nie mogę zrozumieć dlaczego moi RODACY CHODZĄ JESZCZE NA WYBORY czy naprawdę nie widzicie że te wybory to zwykła ustawka.Nie wiecie że ordynacja jest niezgodna z Konstytucją?Nawet w Konstytucji poszczególne jej artykuły zaprzeczają sobie nawzajem W art 4 jest zapisana władza dla Narodu .Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli oraz bezpośrednio Co to oznacza ?Przez przedstawicieli czyli przez posłów ale art 104 stanowi że posłowie nie odpowiadają przed swoimi wyborcami.To znaczy że w tym art jest zwykłe podłe żydowskie kłamstwo Konstytucję pisał Kwach Stolzman i spółka . Co się tyczy sprawowania władzy przez Naród bezposrednio to chodzi o referenda.Jak może Naród sprawować władzę w drodze referendum skoro referendum w Polsce nie jest obligatoryjne Przecież ostatnia batalia w sejmie o dzieci które chcą odebrać rodzicom i zmusić do pójścia do szkoły w wieku 6 lat,jest na to dobitnym dowodem W Polsce referenda powinny być obligatoryjne po zebraniu pewnej wspólnie ( przedstawiciele rządu i Narodu) ustalonej liczby podpisów .W Szwajcarii takie referenda odbywają się średnio co dwa miesiące.Można by było podawać setki przykładów na to jak mogło by być ale TO SIĘ SAMO NIE ZROBI Trzeba najpierw uwierzyć że może być inaczej a potem jeszcze CHCIEĆ CHCIEĆ To co , kto jest gotów ruszyć dupę i dołączyć do pikiety pod redakcja gównopodobnej?Od czegoś trzeba zacząć a to miejsce i cel są szczególne.Już dawno poszedł bym sam ale jak sam zacznę palić gównianą( mam na myśli samą gazetę nie redakcję) to albo nikt się o tym nie dowie albo żydowskie MENDIA ZROBIĄ ZE MNIE WARIATA a wy siedzący na dupach przed komputerami uwierzycie tym żydowskim MENDIOM Poczekam jeszcze trochę wszak czekam już długo i jak się nie ruszycie to ruszam w podróż dookoła świata Nie mam zamiaru czekać do usranej śmierci .Wasz rodak z USA,Polak z krwi i kości ,urodzony w Warszawie w 1954 roku,ochrzczony w parafii w podwarszawskim Legionowie , do 1993 roku zamieszkały w Polsce , rozumem w stanach a sercem w Polsce Stefan Michał Dembowski ,zastępca prezesa polonijnego Stowarzyszenia Demokracja USA w NY .Stowarzyszenia patriotów polskich,którzy nie mogą spokojnie przyglądać się na to co się w Polsce dzieje.Ps można do nas pisać poprzez stronę internetową www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • Kto wprowadził w Polsce rządy patokratyczne ?
  Niewolnik dopóty jest niewolnikiem, dopóty nie wie że nim jest ... Obecnie, ludzie w Polsce wydają się nie dopuszczać myli że sa niewolnikami OBCEGO systemu wprowadzonego rękami niewielkiej w sumie grupy ludzi (kliki, mafii, koterii, gangu) uważającej się za "polski" rząd. Jedyną polską cechą jet to, że jedynie mówią po polsku (i to często z błędami, ktorych nawet nie zauważają). Obecna, trwająca od wielu już lat - patologizacja narodu polskiego, wprowadzana CELOWO i Z PREMEDYTACJĄ stworzyla tzw. PATOKRACJĘ ... Tę chorobliwą sytuację rozpatruje sie na ogół podróżnymi kątami : politycznym, gospodarczym, finansowym, ale nie PSYCHOLOGICZNYM. Obecne kliki rządzące w Polsce to grupa socjopatów i charakteropatów, dlatego wszytkie ich dekrety i rozporządzenia sa patologiczne, szkodzące Polsce a wiec i nam. Owa grupa patokratów, panicznie boi sie społeczenstwa by nie odkryło ich prawdziwą naturę wiec spychaniem Polaków w nędzę i coraz większą paranoję jest po to by odwrocic ich uwagę od nich samych.... Oczywiscie jet to jeden z kilku innych czynników. Druga sprawa. Nie zgodzę sie z tym, że tylko katollik może być Polakiem a reszta nie... W Polsce jet wielu bardzo porządnych Polaków nie przynależących do żadnych zgrupowań religijnych a mimo to czujących sie Polakmi i ktorzy także barzo przezywają i cierpia z powodu patologii "polskiego" rządu. I tu powtórze za proferoem Andrzejem Łobaczewskim, iż na podstawie badań przeprowadzonych tak przez niego jak i innych naukowców (w tym takze amerykanskich i kanadyjskich) największy (bo ponad 3%) odsetek psychopatow i paranoikow odnotowano wlasnie wsrod nacji "wybraenj" czyli wśrdod żydow. Najmniej - wsrod Murzynów. Polecam rewelacyjną książkę Łobaczewskiego "Ponerologia polityczna" ... Demaskuje on w niej mechanizmy PATOKRACJI w ogóle i rozklad JE NA CZYNNIKI PIERWSZE pod kątem psychiatrycznym ... Wniosek jet jeden : Jesteśmy rządzeni przez psychopatów. Od dawna to wiedziałem a raczej wyczuwałem, ale ta książka, ktora wpadła mi w ręce przypadkowo podczas serfowania w sieci - potwierdzila tylko to co juz dawno czulem intuicyjnie. Lektura tej pracy (przyznaję - nielekkiej i momentami wręcz trudnej) utwierdzila mnie w tym i rozszerzyła dodatkowo wiedzę na ten temat. Patokracja - to jednak nie wyłącznie domena "polskiej" polityki, ale i światowej.... Jak to udrowić? Niestety, sprawa nie jest prosta. Profesor Łobaczewski uważa że pierwszym krokiem do uzdrowienia tej patologicznej sytuacji w jaką wepchnęli nas rządzący PATOKRACI jest - u ś w i a d o m i e n i e sobie tego na skalę narodową. Następnym krokiem jest kateogryczne rządanie ustąpienia tej kliki, ale tutaj sprawa się komplikuje, bo co dalej ....? Rozwiązań jest kilka - ale KTO mialby się tym zająć ? Ale to temat na inną dyskusję. Dodam tylko że psychopatia schizoidalna, na którą cierpi rządzaca grupa patokratów w Polsce jest nie tyle chorobą co kalectwem charakterologicznym. Psychopaci i paranoicy potrafią doskonale udawać normalnych ludzi, i logicznie myslec. Ich "niewidzialność" jako osoby chore, ulomne, kalekie - jest tym barziej niebezpieczne dla nas, iż wiekszosci wydaje się, iż to są ludzie normalni ...
 • Wybory to ustawka bez znaczenia ...
  Na wybory nie chodzę od dawna, bo jest to pic na wode ... Tzw. "igrzyska dla mas" podczas gdy wszystko jest juz z gory ustalone, powybierali sie sami i ustawieni na zasadzie rączka rączke myje, ja tobie, ty mnie itd itd. Jak moze byc inaczej, skoro od 25 lat ludzie chodza na wybory a jest cora zgorzej. Po wyborach pojawiają sie w polityce w Polsce jakieś dotąd nieznane postaci ... Skąd one sie wzięły ??? Kto ich powsadzał na stołki skoro na wyborah ich nazwisk nie było na listach ???? Jeden wielki szwindel... nadajacy sie na Trybunal Stanu ... Choc juz i tutaj mam wątpliwosci czy jest to nadal POLSKI trybunal Stanu .. czy juz w 100 % chazarski ...?
 • Wojny są sterowanymi i wymanipulowanymi wydarzeniami przez banksterów!
  tak jak historie wszystkich narodów Europy i poza Europą !

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej